førstehjælpskursus til Sport og Fritid

Hjertestop

4 timer

3.995,-

Hjertestop + skader

6 timer

5.395,-

Søsport

8 timer

6.495,-

Særligt ansvar

12 timer

8.995,-

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserFORMÅL:

Efter endt førstehjælpskursus kan deltageren håndtere en bevidstløs person med eller uden vejrtrækning. Deltageren vil bl.a. være i stand til at udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt samt benytte en hjertestarter i de første vigtige minutter inden ambulancen ankommer.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserVARIGHED:

8 timer. Kan fordeles på 2 gange.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserINSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserBEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 8 ud af 8 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 6.495

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse: Førstehjælp ombord på mindre faretøjer og i søsport.

Førstehjælp ved hjertestop:

  • Basal genoplivning:
  • Hjertestarter (AED):
  • Bevidsthedstilstand:
  • Stabilt sideleje:
  • Fjerne fremmelegemer i luftvejene:

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserSærtillæg 1

Del 2 af “Førstehjælp ved ulykker”

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserSærtillæg 2

Førstehjælp ved akutte sygdomme

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserSærtillæg 3

Førstehjælp ved livstruende blødninger

Få et tilbud