førstehjælpskursus til Sport og fritid

Hjertestop

4 timer

3.995,-

Hjertestop + skader

6 timer

5.395,-

Søsport

8 timer

6.495,-

Særligt ansvar

12 timer

8.995,-

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserFORMÅL:

Efter endt førstehjælpskursus kan deltageren håndtere en bevidstløs person med eller uden vejrtrækning. Deltageren vil bl.a. være i stand til at udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt samt benytte en hjertestarter i de første vigtige minutter inden ambulancen ankommer.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserVARIGHED:

4 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserINSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserBEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 4 ud af 4 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 3.995

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælpsråd basisuddannelsen: Førstehjælp ved hjertestop

Overlevelseskæden:

Ved brug stiger overlevelseschancerne statistisk til 70% ved hjertestop.

Basal genoplivning:

Du lærer, at trykke blodet rundt i kroppen og ilte det ved brug af indblæsninger. Dette ilter den tilskadekomnes væv, så celledød udskydes og den tilskadekomne bevarer førlighed og livskvalitet.

Hjertestarter (AED):

Vi træner hvordan en AED findes og bruges. Overlevelschancen ved brug af AED er 60% større end uden, hvis den bruges inden ambulancen ankommer.

Bevidsthedstilstand:

Her lærer du, at vurdere tilskadekomnes bevidsthed, så der kan gives den rigtige hjælp.

Stabilt sideleje:

I denne position kan bevidstløse med normal vejrtrækning lejres, så de netop kan blive ved med at trække vejret indtil ambulancen ankommer.

Fjerne fremmelegemer i luftvejene:

Vi træner hvordan der skabes frie luftveje, så et hjertestop helt kan undgås.

Få et tilbud