førstehjælpskursus tiL Sport og Fritid

Hjertetop

4 timer

3.995,-

Hjertestop + skader

6 timer

5.395,-

Søsport

8 timer

6.495,-

Særligt ansvar

12 timer

8.995,-

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserFORMÅL:

Det helt store førstehjælpskursus hvor deltagerne får værktøjer til at behandle størstedelen af alle skader og ulykker.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserVARIGHED:

12 timer. Kan fordeles over flere gange

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserINSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserBEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 12 ud af 12 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 8.995

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælps Råd funktionsuddannelse: Førstehjælpere med særligt ansvar.

Basisuddannelsen:

  • Førstehjælp ved hjertestop

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserTilvalgsuddannelseerne:

  • Førstehjælp ved blødninger
  • Førstehjælp ved småskader
  • Førstehjælp ved sygdomme
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserSærtillæg:

  • Dele af af “Førstehjælp ved ulykker
  • Forbrændinger, ætsninger og forgiftning

Få et tilbud