førstehjælpskursus til arbejdspladsen

Arbejdsplads

4 timer

Basisuddannelsen:
Førstehjælp ved hjertestop

 

3.995,-

Arbejdsplads

7 timer

Funktionsuddannelsen:
Medborgerførstehjælp

 

5.995,-

Arbejdsplads

12 timer

Funktionsuddannelsen:
Førstehjælper med særligt ansvar

 

8.995,-

FORMÅL:

Det helt store førstehjælpskursus hvor deltagerne får værktøjer til at behandle størstedelen af alle skader og ulykker.

VARIGHED:

12 timer. Kan fordeles over flere gange

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

INSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

BEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 12 ud af 12 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 8.995

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Tillæg på 500kr + moms per dag hvis kurset opdeles over flere dage.

Tillæg på 25% på timer på hverdage udenfor tidsrummet kl 7-17 samt weekender i tidsrummet kl 7-17.

Tillæg på 50% på timer i weekender udenfor tidsrummet kl 7-17.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælps Råd uddannelsen: Funktionsuddannelse.

Basisuddannelsen:

  • Førstehjælp ved hjertestop

 

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserTilvalgsuddannelseerne:

  • Førstehjælp ved blødninger
  • Førstehjælp ved småskader
  • Førstehjælp ved sygdomme
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

 

Særtillæg:

  • Dele af af “Førstehjælp ved ulykker
  • Forbrændinger, ætsninger og forgiftnin

Få et tilbud