Førstehjælpskursus til Børneområdet

Børneområdet

4 timer

Basisuddannelsen:
Førstehjælp ved hjertestop

4.495,-

Børneområdet

6 timer

Basisuddannelsen + 2 timers tillæg skræddersyet til jeres institution

5.995,-

Børneområdet

7 timer

Funktionsuddannelsen:
Voksne med særligt ansvar for børn

6.495,-

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserFORMÅL:

Efter endt førstehjælpskursus kan deltageren både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn,
med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn person, der har fremmedlegemer i
luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserVARIGHED:

4 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserINSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserBEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 4 ud af 4 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 4.495

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælps Råd uddannelsen: Førstehjælp ved hjertestop.

Førstehjæp ved hjertestop:

 • Overlevelseskæden:
 • Basal genoplivning:
 • Hjertestarter (AED):
 • Bevidsthedstilstand:
 • Stabilt sideleje:
 • Fjerne fremmelegemer i luftvejene:

   

   Få et tilbud