Førstehjælpskursus til Børneområdet

Børneområdet

4 timer

Basisuddannelsen:
Førstehjælp ved hjertestop

 

3.995,-

Børneområdet

6 timer

Basisuddannelsen + 2 timers tillæg skræddersyet til jeres institution

 

5.395,-

Børneområdet

7 timer

Funktionsuddannelsen:
Voksne med særligt ansvar for børn

 

5.995,-

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserFORMÅL:

Efter endt førstehjælpskursus kan deltageren både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn,
med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn person, der har fremmedlegemer i
luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp til ulykker og skader, som institutionen vil gardere sig imod.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserVARIGHED:

6 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserINSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserBEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 4 ud af 6 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 5.395

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Tillæg på 500kr + moms per dag hvis kurset opdeles over flere dage.

Tillæg på 25% på timer på hverdage udenfor tidsrummet kl 7-17 samt weekender i tidsrummet kl 7-17.

Tillæg på 50% på timer i weekender udenfor tidsrummet kl 7-17.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælps Råd uddannelsen: Førstehjælp ved hjertestop + 2 timers skræddersyet indhold.

Førstehjæp ved hjertestop:

 • Overlevelseskæden:
 • Basal genoplivning:
 • Hjertestarter (AED):
 • Bevidsthedstilstand:
 • Stabilt sideleje:
 • Fjerne fremmelegemer i luftvejene:

2 timers skræddersyet indhold til jeres institution:

(ingen beviser for denne del)

Sammen tilrettelægger vi et program med emner efter institutionens behov. Eksempler på disse kunne være:

 • Forbrændinger 
 • Blødninger
 • Hovedskader 
 • Forgiftninger og Ætsninger 
 • Kramper – Hedeslag og Solstik 
 • Tandskader 
 • Astma/ Bronkitis
 • Dyrebid/ Insektbid 
 • Klemte og afrevne fingre og tæer 
 • Allergiske reaktioner 
 • Spørgsmål fra deltagerne
 • Evt. ønske om et specielt emne?

 

  Få et tilbud