Førstehjælpskursus til Børneområdet

Børneområdet

4 timer

Basisuddannelsen:
Førstehjælp ved hjertestop

 

3.995,-

Børneområdet

6 timer

Basisuddannelsen + 2 timers tillæg skrædersyet til jeres institution

 

5.395,-

Børneområdet

7 timer

Funktionsuddannelsen:
Voksne med særligt ansvar for børn

 

5.995,-

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserFORMÅL:

Deltageren kan, efter endt førstehjælpskursus, både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn,
med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn person, der har fremmedlegemer i
luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader, ulykker og
akut opstået sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn, og
kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserVARIGHED:

7 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserINSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserBEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 7 ud af 7 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 5.995

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Tillæg på 500kr + moms per dag hvis kurset opdeles over flere dage.

Tillæg på 25% på timer på hverdage udenfor tidsrummet kl 7-17 samt weekender i tidsrummet kl 7-17.

Tillæg på 50% på timer i weekender udenfor tidsrummet kl 7-17.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælps Råd uddannelsen: Funktionsuddannelsen: Voksne med særligt ansvar for børn.

Førstehjæp ved hjertestop:

 • Overlevelseskæden:
 • Basal genoplivning:
 • Hjertestarter (AED):
 • Bevidsthedstilstand:
 • Stabilt sideleje:
 • Fjerne fremmelegemer i luftvejene:

Førstehjælp og forebyggelse for børn:

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

 

Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding ved transport:

 

  Få et tilbud