førstehjælpskursus til Ældreområdet

Ældreområdet

4 timer

Basisuddannelsen:
Førstehjælp ved hjertestop

 

3.995,-

Ældreområdet

7 timer

Funktionsuddannelsen:
Medborgerførstehjælp

 

5.995,-

Ældreområdet

12 timer

Funktionsuddannelsen:
Førstehjælper med særligt ansvar

 

8.995,-

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserFORMÅL:

Dette førstehjælpskursus sætte deltageren i stand til handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter samt handle hensigtsmæssigt ved ulykker, livstruende situationer.

Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en person med hjertestop – både med og uden en hjertestarter.

Desuden håndtere situationer med akut opståede sygdomme og akutte skader jf. kursus indhold.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserVARIGHED:

7 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage

KURSUSSTED:

Førstehjælpskurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserINSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Ekstra Liv er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne har alle en bred undervisningserfaring.

Billigt førstehjælpskursus førstehjælpskurserBEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 7 ud af 7 timer. Disse sendes til kursisternes mail inden endt kursus.

 

PRIS:

Kr. 5.995

+ moms pr. hold – maks. 16 personer. Tillæg for kørsel til opgaver uden for Storkøbenhavn = kr. 4/km + bro-, færge- og parkeringsudgifter.

Billig førstehjælpskursus førstehjælpskurserKursusindhold

Dansk Førstehjælps Råd uddannelsen: Funktionsuddannelse: Medborger førstehjælp

Førstehjæp ved hjertestop:

 • Overlevelseskæden:
 • Basal genoplivning:
 • Hjertestarter (AED):
 • Bevidsthedstilstand:
 • Stabilt sideleje:
 • Fjerne fremmelegemer i luftvejene:

Førstehjælp ved ulykker:

 • Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner, brandulykker
 • Nødflytning
 • ABC-vurdering
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt
  egen læge
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Førstehjælp til akut opståede sygdomme:

 • Førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Førstehjælp ved slagtilfælde
  (blodprop i hj./hjerneblødning)
 • Førstehjælp ved kramper
 • Førstehjælp ved sukkersyge

 

Førstehjælp til akutte skader:

 • Blødninger
 • Forstuvninger

Få et tilbud